Nepal Government

Medical Education Commission

Sanothimi, Bhaktapur

# Notice Title Published Date Options
1 Notice for Foreign Candidates Applying for Common Entrance Examination of Bachelor Level Programs in Health Professional Education (MECEE-BL 2024) 9/2/2023   View Detail
2 कक्षा ६-१० सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेको प्रमाणीकरण फाराम 9/2/2023   View Detail
3 चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम आह्‌वानसम्बन्धी सूचना 9/2/2023   View Detail