Nepal Government

Medical Education Commission

Sanothimi, Bhaktapur

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Created Date: 3/9/2022 Published Date: 10/1/2022